• به عنوان معلم در ارزشیابی توصیفی به چه موانع و چالشهایی برخورد کرده اید ؟؟ من که هر سال برای تصمیم گیری درباره کودکانی که توانایی های لازم را برای ارتقا پایه کسب نکرده اند و باید نیاز به تلاش بگیرند دچار چالش میشوم و فشار بسیار زیادی از طرف اولیا برای کسب نمره قبولی وجود دارد در حالی که ارتقا چنین دانش آموزانی به پایه های بالاتر بسیار آسیب ز…[ادامه خبر]

    ۰
  • مهم ترین چالشی که باهاش مواجه بودم عدم پذیرش نمره نیاز به تلاش از طرف والدین دانش آموزان بوده و بابتش عذاب وجدان هم دارم چرا که دانش آموز دیرآموز بوده یا مشکلات و اختلالات روحی داشته و از این رو اصلا توانایی خواندن و نوشتن را کسب نکرده بوده ولی به اصرار پدر و مادر و فشار مدرسه مجبور به دادن نمره قابل قبول و ارتقای دانش آموز به پایه بالاتر میشم در…[ادامه خبر]

    ۰