طبقه بندی موضوعی

طرح درس‌ها و مقالات سواد رسانه‌ای بر اساس مقطع تحصیلی

ویدئوهای آموزشی تفکر انتقادی

آموزش اخلاق رسانه و آنلاین به دانش‌آموزان

آموزش استفاده هدفمند از اینترنت به دانش‌آموزان

آموزش تحلیل تبلیغات و پروپاگاندا به دانش‌آموزان

آموزش تحلیل فضای مجازی یا آنلاین به دانش‌آموزان

آموزش تحلیل نقادانه اخبار به دانش‌آموزان

آموزش روزنامه نگاری به دانش‌آموزان

آموزش سواد رسانه‌ای به دانش‌آموزان

آموزش مدیریت ابزارهای دیجیتال به دانش‌آموزان

آموزش مشارکت آنلاین به دانش‌آموزان

آموزش نگاه نقادانه به کلیشه‌ها در رسانه‌

پادکست سواد رسانه‌ای

پرورش تفکر انتقادی دانش‌آموزان نسبت به تلویزیون

سواد رسانه برای والدین

معلولیت، رسانه و تکنولوژی‌های ارتباطی

ویدئوهای آموزشی

ویدئوهای آموزشی مغالطه ها

پادکست های سواد رسانه ای

پادکست های سواد رسانه ای

فهرست انجمن ها

people-reading-books-study-vector-illustration_74855-4807